Guangzhou Karol Bodi Hair Products Co.Ltd

地址:广州市白云区机场路兴发广场二期复式10-12号

Address:10-12 two , xingfa plaza, jichang road, baiyun district, guangzhou, China


TEL:020-86368733      FAX: 020-86370403      Wechat & QQ:907176363      Phone & Whatsapp: +86 15813313343  

电话: 020-86368733         传真: 020-86370403          微信 & QQ: 907176363            手机 & whatsapp: +86 15813313343


E-mail:Karolbodi@outlook.com

在线客服
 
 
——————
热线电话
Phone:
 020-86368733
0086-15813313343